Patrick CohenFotografie is een voortdurend gevecht tussen abstractie en concretiseringContext weglaten en vormen uitpuren ten behoeve van de louter esthetische ervaring, maar toch gaan voor een verhaal in de echte wereld, mijn wereld waarmee ik in discussie ga.


Commentaar geven, bevragen …


Weigeren me op te sluiten in het keurslijf van een “eigen stijl”.
Toch zijn er constantes: verwondering en nieuwsgierigheid. De rest laat ik aan de toeschouwer om in te vullen, hoewel ik het soms niet kan laten om de impressie van de kijker te torpederen met mijn eigen verhaal.


WebsiteFoto's: scroll/swipe

Using Format